Strona główna

Sesja egzaminicyjna trwa od 22 czerwca do 10 lipca 2017r.

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej proszeni są o zalogowanie się na USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów w bieżącym semestrze, tj. semestr letni 2016/2017.
To jest konieczne z uwagi na prawidłowe rozliczenie sesji zaliczeniowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o pilny kontakt z pracownikami Centrum Obsługi Studenta lub z pracownikiem Biura Centrum Obsługi Studenta.
Te nieprawidłowości mogą wynikać z przemieszczania się studentów pomiędzy grupami bez poinformowania pracowników Centrum Obsługi Studenta.

Prosimy również o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej obowiązującym od 01.10.2015r.

Zamknięcie protokołów elektronicznych nastąpi z dniem 12 lipca 2017r. Do tego terminu można zgłaszać swoje uwagi w przypadku rozbieżności lub braku ocen bezpośrednio prowadzącemu dany przedmiot.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej § 3 pkt.1, indeks nie jest dokumentem obowiązkowym, w związku z tym student nie jest zobowiązany do przedłożenia indeksu w Centrum Obsługi Studenta (Biurze Centrum Obsługi Studenta), w celu rozliczenia się z sesji  letniej (nie dotyczy to studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w sesji letniej  roku akademickiego 2016/2017 oraz studentów którzy mają do rozliczenia kartę długu punktów ECTS w wersji papierowej).

Zaliczenie semestru w indeksie będzie możliwe w przypadku dokonania wszystkich wpisów - ocen przez prowadzących oraz ich zgodności z protokołem elektronicznym w USOSWeb.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS (patrz zmiana w Regulaminie Studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 19, pkt 1-6) student jest zobowiązany złożyć w Centrum Obsługi Studenta lub w Biurach Centrum Obsługi Studenta na poszczególnych wydziałach podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane najpóźniej do dnia 17 lipca 2017r. (poniedziałek), po wcześniejszym zweryfikowaniu ocen w portalu USOSweb.

Niedopełnienie w/w obowiązku skutkować będzie skierowaniem na powtarzanie semestru lub skreśleniem z listy studentów!

Uwaga !!! Zmiana w obliczaniu średniej (patrz Regulamin Studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 14, pkt 2-4):

srednia

Wpisy do protokołów w portalu USOSweb powinny być uzupełnione zgodnie z wytycznymi.