Strona główna

Harmonogramy

Harmonogramy sesji dla poszczególnych wydziałów

Wydział Budownictwa
  • Studia stacjonarne (I-go stopnia), (II-go stopnia)
  • Studia niestacjonarne (I-go stopnia), (II-go stopnia)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  • Studia stacjonarne (I-go stopnia), (II-go stopnia)
  • Studia niestacjonarne (I-go stopnia), (II-go stopnia)
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
  • Studia stacjonarne (I-go stopnia), (II-go stopnia)
  • Studia niestacjonarne (I-go stopnia), (II-go stopnia)
Wydział Mechaniczny
  • Studia stacjonarne (I-go stopnia), (II-go stopnia)
  • Studia niestacjonarne (I-go stopnia), (II-go stopnia)
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych