Strona główna

Harmonogramy

Harmonogramy sesji dla poszczególnych wydziałów

Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych