Strona główna

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków

W semestrze letnik roku akademickiego 2016/2017r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców...

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2016/2017 W ramach pomocy materialnej studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia: Stypendium socjalne (więcej informacji... ) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (więcej...

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osią…gnię™cia dla studentów został przedł‚użony do dnia 16 wrześ›nia 2016 r. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się...

Szkolenia dla studentów

Czołowy producent z branży czujników, systemów sieciowych i automatyki przemysłowej – spółka TURCK z Opola oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom Politechniki Opolskiej udział w szkoleniach organizowanych w Centrum Szkoleniowym TURCK,...

Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2016/2017

Karta produktu NNW (images/ubezpieczenia/20162017/161020_Karta_Produktu_NNW__PO_2016.pdf). Karta produktu OC (images/ubezpieczenia/20162017/161020_Karta_Produktu_OC__PO_2016.pdf). Ogólne warunki ubezpieczenia NNW (images/ubezpieczenia/20162017/OWU_nnw_Interrisk.PDF). Ogólne warunki ubezpieczenia OC (images/ubezpieczenia/20162017/OWU_oc_w_życiu_prywatnym_Interrisk.pdf).

UWAGA ZMIANA REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ!

Od roku akademickiego 2015/2016 zmienią się zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta...

0123456

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

PFRON przyjął program Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku. Program zakłada dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej dla studentów posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Termin składania wniosku upływa w dniu 30 marca 2017r.

Szczegółowe informacje.

Oferta pracy w firmie UNISERV – PIECBUD S.A.

Firma UNISERV – PIECBUD S.A. poszukuje pracownika na stanowisku: inżynier budowy.

Szczegółowe informacje.

Ostateczny termin szkolenia BHP dla studentów I roku

Studenci I roku studiów którzy nie odbyli obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie stacjonarnej lub e-learningowej, obowiązani są do odbycia szkolenia bhp w formie e-learningowej do dnia 7 marca 2017r.
E-szkolenie dostępne jest pod adresem https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Brak zaliczenia szkolenia BHP skutkować będzie niezaliczeniem semestru, w konsekwencji koniecznością wystosowania pisma do Dziekana Wydziału z prośbą  o wyznaczenie terminu zaliczenia BHP, koniecznego do zaliczenia semestru.

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za marzec 2017r.

20 marca 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

20 - 24 marca 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Informujemy, że Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w dniu 17 marca 2017r. (piątek) będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zmiana godzin przyjęć BOS WIPIL

Informujemy iż uległy zmianie godziny przyjęć w Biurze Obsługi Studenta Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (ul. Sosnkowskiego 31, p. 318 , budynek „LIPSK”).

Aktualne godziny przyjęć:

  • Poniedziałek: 9:00–12:00,
  • Wtorek: 11:00–14:00,
  • Środa: 11:00–14:00.

Zmiana godzin przyjęć BOS WIPIL

Informujemy iż uległy zmianie godziny przyjęć w Biurze Obsługi Studenta Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (ul. Sosnkowskiego 31, p. 318 , budynek „LIPSK").
Aktualne godziny przyjęć:

  • Poniedziałek: 9:00 – 12:00
  • Wtorek: 11:00 – 14:00
  • Środa: 11:00 – 14:00

Konsultacje Prorektora ds. Studenckich i Inwestycji

Informujemy, że w dniu 7 marca 2017r. (wtorek) Prorektor prof. dr hab. Krzysztof Malik będzie odbywał konsultacje dla studentów na ul. Prószkowskiej 76, w budynku Rektoratu w godzinach 11:30-12:30.

Erasmus+

rekrutacja erasmus