Strona główna

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków

W semestrze letnik roku akademickiego 2016/2017r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców...

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2016/2017 W ramach pomocy materialnej studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia: Stypendium socjalne (więcej informacji... ) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (więcej...

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osią…gnię™cia dla studentów został przedł‚użony do dnia 16 wrześ›nia 2016 r. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się...

Szkolenia dla studentów

Czołowy producent z branży czujników, systemów sieciowych i automatyki przemysłowej – spółka TURCK z Opola oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom Politechniki Opolskiej udział w szkoleniach organizowanych w Centrum Szkoleniowym TURCK,...

Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2016/2017

Karta produktu NNW (images/ubezpieczenia/20162017/161020_Karta_Produktu_NNW__PO_2016.pdf). Karta produktu OC (images/ubezpieczenia/20162017/161020_Karta_Produktu_OC__PO_2016.pdf). Ogólne warunki ubezpieczenia NNW (images/ubezpieczenia/20162017/OWU_nnw_Interrisk.PDF). Ogólne warunki ubezpieczenia OC (images/ubezpieczenia/20162017/OWU_oc_w_życiu_prywatnym_Interrisk.pdf).

UWAGA ZMIANA REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ!

Od roku akademickiego 2015/2016 zmienią się zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta...

0123456

Obowiązkowe szkolenia BHP dla studentów I roku studiów

Studenci I roku studiów którzy nie odbyli obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie stacjonarnej lub e-learningowej, obowiązani są do odbycia szkolenia bhp w formie e-learningowej do dnia 20 lutego 2017r.

E-szkolenie dostępne jest pod adresem https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za luty 2017r.

20 lutego 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

20 - 24 lutego 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminicyjna trwa od 2 do 20 lutego 2017r.

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej proszeni są o zalogowanie się na USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów w bieżącym semestrze, tj. semestr zimowy 2016/2017.
To jest konieczne z uwagi na prawidłowe rozliczenie sesji zaliczeniowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o pilny kontakt z pracownikami Centrum Obsługi Studenta lub z pracownikiem Biura Centrum Obsługi Studenta.
Te nieprawidłowości mogą wynikać z przemieszczania się studentów pomiędzy grupami bez poinformowania pracowników Centrum Obsługi Studenta.

Prosimy również o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej obowiązującym od 01.10.2015r.

Zamknięcie protokołów elektronicznych nastąpi z dniem 23 lutego 2017r. Do tego terminu można zgłaszać swoje uwagi w przypadku rozbieżności lub braku ocen bezpośrednio prowadzącemu dany przedmiot.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej § 3 pkt.1, indeks nie jest dokumentem obowiązkowym, w związku z tym student nie jest zobowiązany do przedłożenia indeksu w Centrum Obsługi Studenta (Biurze Centrum Obsługi Studenta), w celu rozliczenia się z sesji  zaliczeniowej (nie dotyczy to studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w sesji zimowej  roku akademickiego 2016/2017 oraz studentów którzy mają do rozliczenia kartę długu punktów ECTS w wersji papierowej).

Zaliczenie semestru w indeksie będzie możliwe w przypadku dokonania wszystkich wpisów - ocen przez prowadzących oraz ich zgodności z protokołem elektronicznym w USOSWeb.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS (patrz zmiana w Regulaminie Studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 19, pkt 1-6) student jest zobowiązany złożyć w Centrum Obsługi Studenta lub w Biurach Centrum Obsługi Studenta na poszczególnych wydziałach podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane najpóźniej do dnia 25 lutego 2017r. (sobota), po wcześniejszym zweryfikowaniu ocen w portalu USOSweb. W tym dniu (tj. 25 lutego 2017r.) Centrum Obsługi Studenta oraz Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania będą czynne dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjanarnych.

Niedopełnienie w/w obowiązku skutkować będzie skierowaniem na powtarzanie semestru lub skreśleniem z listy studentów.

Uwaga !!! Zmiana w obliczaniu średniej (patrz Regulamin Studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 14, pkt 2-4):

srednia

Uwaga Studenci

Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania Stypendium Rektora oraz Stypendium Socjalnego można odebrać w następujących miejscach:

  • Wydział Budownictwa i Architektury - Biuro Obsługi Studenta na WBiA przy ul. Katowickiej 48 (pokój 102);
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania - Biuro Obsługi Studenta na WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 (pokój 101);
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki - Biuro Obsługi Studenta na WEAiI przy ul. Prószkowskiej 75 (pokój 104);
  • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - Biuro Obsługi Studenta na WWFiF przy ul. Prószkowskiej 76 (pokój 20);
  • Wydział Mechaniczny - Centrum Obsługi Studenta pokój 104;
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki - Centrum Obsługi Studenta pokój 104.

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków

plakat ARP

W semestrze letnik roku akademickiego 2016/2017r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”.

Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni.

Miejscem wykładów będzie sala 25 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 9a.

Odbędzie się 10 spotkań w okresie marzec - czerwiec br., w środy w godzinach: 13:45 – 14:30, 14:40 – 15:25, 15:30 – 16:15.

W każdym tygodniu zajęć w ciągu jednego dnia odbywać się będą 3 różne wykłady. Studenci mają możliwość wyboru wykładów, w których chcą uczestniczyć. Oferta zajęć podana zostanie do wiadomości pod linkiem:

http://abk.po.edu.pl/semestr_letni_20162017.html

W celu uczestnictwa w zajęciach każdy student musi zapisać na wybrany wykład na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier:

http://abk.po.edu.pl/zapisy_na_zajecia.html

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości” konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach.

Akademickie Biuro Karier, jako organizator zajęć, przekaże w czerwcu 2017r. do Centrum Obsługi Studenta wykaz osób, które uzyskały zaliczenie z „Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”. Na podstawie przekazanej listy pracownicy Centrum Obsługi Studenta dokonają wpisu w suplemencie do dyplomu.

Kursy językowe

Drodzy Studenci, informujemy, że wznowiliśmy zapisy na kolejną edycję kursów językowych.
Na naszej stronie SJO www.sjo.po.opole.pl można wybrać kurs spośród aż 23 grup w ofercie.
Proponujemy zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania, przygotowujące do różnych egzaminów.
Wszystko co należy zrobić, aby się zapisać na kurs, to wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie w zakładce „Kursy językowe".
Zajęcia planujemy rozpocząć na początku marca a zapisy potrwają do końca lutego.
Czasu nie zostało dużo. Prosimy się spieszyć z zapisami.
Zapraszamy serdecznie.
Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Informujemy, że Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w dniu 17 luty 2017r. (piątek) będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

We dwoje w Politechnice Opolskie - konkurs walentynkowy

walentynki

Trwa głosowanie w walentynkowym konkursie „We dwoje w Politechnice Opolskiej 2017".
Wystarczy zalogować się na facebook.com i dodać jeden komentarz o treści „We dwoje w Politechnice Opolskiej" pod zdjęciem lub zdjęciami. Która para zbierze takich komentarzy najwięcej – wygrywa!
Głosujemy na stronie https://www.facebook.com/PolitechnikaOpolska/posts/1420670037943277 do 20 lutego 2017.

Uwaga studenci

UWAGA STUDENCI
ROZPOCZYNAJĄCY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017
ORAZ STUDENCI II ROKU DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE

Przypominamy, że stypendium Rektora przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej , po zalogowaniu studenta do systemu USOSweb. Wniosek dostępny będzie w terminie od 01.03.2017r r do 31.03.2017r  - w tym okresie student składa wydrukowany i podpisany wniosek o stypendium Rektora w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (pokój 104).
Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w innej Uczelni do wydrukowanego i podpisanego wniosku zobowiązani są dołączyć zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia , wyliczonej zgodnie z obowiązującym w tej uczelni regulaminem studiów oraz zaświadczenie o obowiązującej skali ocen.
Studenci, którzy we wniosku  w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, wykazali osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, zobowiązani są do wydrukowanego wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane przez nich osiągnięcia. Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium Rektora z tytułu osiągnięć , jest zobowiązany przedłożyć prodziekanowi ds. nauki swojego wydziału wydrukowany z systemu USOSweb wniosek o stypendium Rektora z wykazanymi osiągnięciami i kompletem dokumentów potwierdzających wykazane osiągnięcia.

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE
DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 SKŁADA SIĘ W TERMINIE DO 10.03.2017r

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach i zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej obowiązują za rok 2015.