Strona główna

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków

W semestrze letnik roku akademickiego 2016/2017r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców...

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2016/2017 W ramach pomocy materialnej studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia: Stypendium socjalne (więcej informacji... ) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (więcej...

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osią…gnię™cia dla studentów został przedł‚użony do dnia 16 wrześ›nia 2016 r. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się...

Szkolenia dla studentów

Czołowy producent z branży czujników, systemów sieciowych i automatyki przemysłowej – spółka TURCK z Opola oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom Politechniki Opolskiej udział w szkoleniach organizowanych w Centrum Szkoleniowym TURCK,...

Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2016/2017

Karta produktu NNW (images/ubezpieczenia/20162017/161020_Karta_Produktu_NNW__PO_2016.pdf). Karta produktu OC (images/ubezpieczenia/20162017/161020_Karta_Produktu_OC__PO_2016.pdf). Ogólne warunki ubezpieczenia NNW (images/ubezpieczenia/20162017/OWU_nnw_Interrisk.PDF). Ogólne warunki ubezpieczenia OC (images/ubezpieczenia/20162017/OWU_oc_w_życiu_prywatnym_Interrisk.pdf).

UWAGA ZMIANA REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ!

Od roku akademickiego 2015/2016 zmienią się zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta...

0123456

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za maj 2017r.

19 maja 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

19 maja - 25 maja 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

800 krawatów na 800-lecie Opola

KrawatyGIF

DZIEŃ REKTORSKI

rektorskie 24 05 2017

IX finału ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych (ZTGK)

ZTGK 2017

ZTGK to ogólnopolskie forum akademicko-biznesowe, które kompleksowo oraz systematycznie promuje i wspiera współpracę uczelni i firm z branży gier komputerowych oraz branży wykorzystujących środowiska wirtualne. Oprócz kształcenia wykwalifikowanej kadry dla światowych potentatów z wymienionych obszarów przemysłu, w których Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej ma już 14 letnie doświadczenie, konkurs oraz towarzysząca wydarzeniu konferencja Conference on Game Innovations, buduje współpracę w obszarze projektów naukowo-badawczych pomiędzy uczelniami, firmami i instytucjami kultury.

Konkurs zakłada wyłonienie najzdolniejszych zespołów studenckich, których zainteresowania i pasja skupia się wokół tworzenia gier komputerowych oraz zastosowania innowacyjnych technologii VR. Młodzi twórcy będą mogli prezentować swoje projekty i wymieniać doświadczenia w obszarze szeroko pojętego tworzenia gier komputerowych i zastosowań środowisk wirtualnych.

W ramach konkursu przewidziane jest sześć ścieżek tematycznych: Game Design, Game Development, Mobile Games, Virtual Environment, Game Graphics Concept, Game Review.

Konkurs ma już uznaną w kraju pozycję, którą podkreśla wsparcie ze strony prawie wszystkich polskich firm z branży gier komputerowych, stanowiących jury konkursu. Wydarzenie przyciąga studentów z różnych uczelni. Do minionej edycji zakwalifikowało się 28 zespołów z 10 uczelni w całej Polsce (Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, PWSZ w Skierniewicach, ASP w Łodzi, AfiB Vistula, ZSP9 Łódź).

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, można znaleźć na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu: http://gry.it.p.lodz.pl, profilu Facebook: http://www.facebook.com/ztgkpl/ oraz stronie konferencji CGI: http://gry.it.p.lodz.pl/cgi

Zaproszenie

Erasmus+ bliżej Ciebie – konferencja EPiC 2017

plakat epic 2017

W dniach 15-18 maja 2017r. na Politechnice Opolskiej odbędzie się dziesiąta edycja Erasmus Partnership Conference – EPiC 2017, której organizatorem jest Dział Współpracy Międzynarodowej.
EPiC 2017 oraz European Robot Challenge (ERC 2017) organizowane są w ramach International Academic Week 2017.
W ramach EPiC naszą uczelnię odwiedzi przedstawiciele uczelni z różnych stron świata, a główna tematyka spotkań dotyczyć będzie rozwoju szeroko pojętej współpracy w ramach programu Erasmus+.
15 i 17 maja 2017r. przedstawione zostaną prezentacje kilkunastu uczelni zagranicznych oraz spotkania z gośćmy zagranicznymi, na które serdecznie zapraszamy naszych studentów i pracowników!
Terminy prezentacji:
• 15 maja 2017r. (poniedziałek), godz. 11:00 – CeNaBiz (Aula), ul. Waryńskiego 4 ,
• 17 maja 2017r. (środa), godz. 11:00 – Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (Aula P9a-2), ul. Prószkowska 76
Dodatkowo wykładowcy zagraniczni poprowadzą cykl wykładów tematycznych dla studentów PO.
Oficialny program EPiC 2017.

Konkurs na adaptację przestrzeni budynku Łącznik na potrzeby rekrutacj

Studenci,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na adaptację przestrzeni budynku Łącznik na potrzeby rekrutacji.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu i jego Regulamin znajdziecie tutaj

Zachęcamy i życzmy powodzenia!

Centrum Obsługi Studenta

29 kwietnia 2017r., Centrum Obsługi Studenta będzie zamknięte. Czynne będzie jedynie Biuro Obsługi Studenta na Wydziale Budownictwa i Architektury.
W tym dniu dyplomy nie będą wydawane.
Przepraszamy za utrudnienia.

Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w dniach 4 oraz 5 maja 2017r., będzie nieczynne.
Studentów zapraszamy do Centrum Obsługi Studenta.

Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Budownictwa i Architektury

Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Budownictwa i Architektury w dniach 4 oraz 5 maja 2017r., będzie nieczynne.
Studentów zapraszamy do Centrum Obsługi Studenta.

Uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów WEAiI

zaproszeniaWEAII 2017 01