Strona główna

Centrum Obsługi Studenta

Dnia 30 marca br.,  Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Obsługi Studenta będą nieczynne.
Prosimy studentów o załatwienie wszystkich swoich spraw do dnia 29 marca (m.in. przedłużenie ważności legitymacji ELS, itp.)

Stypendium socjalne w semestrze letnim 2017/2018 (studia drugiego stopnia)

Wnioski o stypendium socjalne dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim 2017/2018 składa się w terminie do 10.03.2018r. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach i zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej obowiązują za rok 2016.

X Akademickie Targi Pracy

Już po raz dziesiąty pracodawcy poszukujący współpracowników spotkają się ze studentami i absolwentami Politechniki Opolskiej podczas Akademickich Targów Pracy. X Akademickie Targi Pracy to z jednej strony rzetelni pracodawcy, z drugiej przygotowani studenci. 21 marca w „Łączniku” Politechniki Opolskiej obie strony skonfrontują swoje wzajemne oczekiwania.

Czytaj więcej...

Stypendium Rektora (studia drugiego stopnia)

Przypominamy, że stypendium Rektora przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej , po zalogowaniu studenta do systemu USOSweb. Wniosek dostępny będzie w terminie od 01.03.2018r r do 30.03.2018r - w tym okresie student składa wydrukowany i podpisany wniosek o stypendium Rektora w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (pokój 104).

Czytaj więcej...

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej za marzec 2018r.:

  • 20 marca 2018 r. /Przekazanie przelewów do banków/
  • 20 - 26 marca 2018 r. /Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM) w godzinach od 10:00 do 17:00. Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej za luty 2018r.:

  • 20 lutego 2018 r. /Przekazanie przelewów do banków/
  • 20 - 26 lutego 2018 r. /Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM) w godzinach od 10:00 do 17:00. Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu