Strona główna

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKJIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 (images/ubezpieczenia/Ubezpieczenie_NNW_2014.pdf)

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2014/2015 UCZELNIA / INFORMACJE / AKTY PRAWNE (REGULAMINY) (http://www.po.opole.pl/index.php?mod=informacje;1) INFORMACJE DODATKOWE: Postanowienia ogólne (więcej informacji…) Cudzoziemcy (więcej informacji…) Komisje stypendialne (więcej informacji…) Przepisy końcowe (więcej informacji…)

Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna - nowe procedury postępowania dla studentów w roku akademickim 2014/2015

W związku z uruchomieniem nowego programu do obsługi studiów USOS oraz jego aplikacji stowarzyszonej USOSWeb (elektronicznego dziekanatu) przekazujemy nowe procedury postępowanie dotyczące sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej obowiązujące od semestru zimowego...

„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni pod nazwą „Akademia Rozwoju...

01234

Uwaga studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Uwaga studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, rozliczenie sesji letniej (składanie indeksów) odbywa się w Biurze Centrum Obsługi Studenta na ul. Prószkowskiej, bud. nr 9,  pok. 20. W Centrum Obsługi Studenta przyjmowane są tylko indeksy studentów przystępujących do odbrony.

Ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Studenci Politechniki Opolskiej

zachęcam Was do wzięcia udziału w drugiej edycji oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich prowadzonej przez Wirtualny Dziekanat.
Ankiety będą dostępne po zalogowaniu się w systemie USOSWeb w dniach  od 23 czerwca do 31 lipca 2015 r.
Aby dokonać oceny, w zakładce „Dla studentów’, w bocznym menu „Moje studia” należy wybrać pozycję „Ankiety”.  Zostanie tam wyświetlona lista nauczycieli akademickich, z którymi mieli Państwo zajęcia w semestrze letnim 2014/2015.

Ankiety są całkowicie anonimowe,  pozwalają na poznanie Państwa opinii oraz służą podniesieniu poziomu procesu kształcenia na Uczelni.
Po zakończeniu badań ankietowych wśród osób, które wypełnią ankiety, zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody!
Zapraszam do wypełnienia ankiet!

Prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO

Fabryka Przyszłości - w drodze do przemysłu 4.0

Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs prac koncepcyjnych dla studentów związanych z konferencją:

"Fabryka Przyszłości - w drodze do przemysłu 4.0". Organizatorami konkursu są firmy BALLUFF, FANUC, WAGO-ELWAG i LAPP KABEL.

Wszelkie informacje, w tym regulamin z zasadami konkursu i formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie www.przemysl40.pl w zakładce dla studentów.

XII edycja ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI"

otwartedrzwi

XII edycja ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "OTWARTE DRZWI", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i  uzyskały bardzo dobrą ocenę. Termin składania prac - 29 lipca 2015 r.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu.

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za czerwiec 2015r.

19 czerwca 2015r.
/Przekazanie przelewów do banków/

19-25 czerwca 2015r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

Informacja

Studenci studiów niestacjonarnych ostatnich semestrów proszeni są o uregulowanie wszystkich zaległości finansowych wobec uczelni. Prosimy w tej sprawie o sprawdzenie swojego konta studenckiego w systemie USOSweb.

Wszelkie informacje dot. wymaganych dokumentów do obrony znajdują się stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta, zakładka Studia I i II stopnia -> Dyplomowanie -> Informacje dla dyplomantów -> Procedura przygotowania dokumentacji i prowadzenia obron

International Academic Week 2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i wykładowców do wzięcia udziału w sesji poświęconej promocji programu Erasmus+ oraz europejskich uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej. Wydarzenie to realizowane jest w ramach tegorocznej edycji International Academic Week 2015, która organizowana jest przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

Spotkanie z zagranicznymi gośćmi odbędzie się 16 czerwca (wtorek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4) w godz. 9:00 – 12:00. W jego trakcie przedstawione zostaną prezentacje uczelni, z którymi nasza Politechnika współpracuje w ramach programów mobilnościowych studentów i pracowników.

O godz. 13:00 zaplanowano ponadto prezentację pt. „Erasmus+ strategic partnerships - How to successfully apply for funds”, którą wygłosi Pani Katarzyna Żarek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wystąpienie skierowane jest przede wszystkim do tych, którzy są zainteresowani pozyskaniem funduszy europejskich na działania wspierające rozwój kariery naukowej, czy pracy dydaktycznej.

epic plakat

Informacja

Prosimy wszystkich studentów Politechniki Opolskiej o korzystanie z systemu USOSweb. Prosimy o sprawdzenie poprawności przypisania przedmiotów do sesji letniej w roku akademickim 2014/2015. W przypadku wystąpienia niezgodności prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Obsługi Studenta lub Biura Centrum Obsługi Studenta.

Dziękujemy
Centrum Obsługi Studenta.

Zaliczenia z „Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości”

Informujemy studentów, iż wpisy do indeksu oraz na druku „Dodatkowe informacje do suplementu” w celu uzyskania zaliczenia ze spotkań w ramach „Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości” dokonywane są przez:

Dział Współpracy i Rozwoju
ul. Prószkowska, budynek nr 7, pokój nr 8,
poniedziałek- piątek w godz.: 8:00 – 14:00.

Informacje dla osób które nie uczestniczyły w zajęciach.

Praca na stanowisku Junior PLM Consultants dla studentów informatyki dwujęzycznej

Firma PITERION GmbH działająca w obszarze konsultingu PLM/CAD poszukuje inżynierów ze znajomością języka niemieckiego.
Więcej informacji: