Strona główna

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego...

Ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Studenci Politechniki Opolskiej zachęcam Was do wzięcia udziału w drugiej edycji oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich prowadzonej przez Wirtualny Dziekanat.Ankiety będą dostępne po zalogowaniu się w systemie USOSWeb w dniach...

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2015/2016 W ramach pomocy materialnej studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia: Stypendium socjalne (UCZELNIA / INFORMACJE / AKTY PRAWNE (REGULAMINY) (http://www.po.opole.pl/index.php?mod=informacje;1)

Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna - nowe procedury postępowania dla studentów w roku akademickim 2014/2015

W związku z uruchomieniem nowego programu do obsługi studiów USOS oraz jego aplikacji stowarzyszonej USOSWeb (elektronicznego dziekanatu) przekazujemy nowe procedury postępowanie dotyczące sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej obowiązujące od semestru zimowego...

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 (http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html) wraz z obowiązującym wzorem wniosku...

UWAGA ZMIANA REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ!

Od roku akademickiego 2015/2016 zmienią się zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta...

0123456

Kursy z matematyki i fizyki

Masz problemy z matematyką lub fizyką?

My Ci pomożemy!

Wszelkie informacje o kursach będzie można uzyskać na początkowych zajęciach z matematyki i fizyki.

Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2015/2016

150930 ulotka

Szczegółowe informacje.

Terminy obowiązkowego szkolenia BHP na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Terminy obowiązkowego szkolenia BHP wraz z egzaminem dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

STUDIA STACJONARNE
Piątek, 9 października 2015 r.

TiR 7:30 – 9:00 1r. I i II stopień studiów stacjonarnych
Fizjo 10:05 – 11:35 1r. I i II stopień studiów stacjonarnych
WF 12:50 – 14:20 1r. II stopień studiów stacjonarnych
14:40 – 16:10 1r.I stopień studiów stacjonarnych

STUDIA NIESTACJONARNE
Niedziela 11 października 2015 r.

WF 11:00 – 12:30 1r. II stopień studiów niestacjonarnych

Sobota, 24 października 2015 r.

Fizjo 8:20 – 9:50 1r. I i II stopień studiów niestacjonarnych

Szkolenie BHP wraz z egzaminem jest obowiązkowe i zostało wprowadzone do planu zajęć.

Uwaga studenci I roku z lipcowego nabory z kierunków na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

Legitymaczje ELS dla studentów z Wydziały Inżynierii Produkcji i Logistyki którzy zostali zarekrutowani w I etapie rekrutacji (lipiec 2015), są do odebrania w Biurze Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki (budynek "Lipsk", Sosnkowskiego 31, 45-278 Opole, p. 218).

Godziny Rektorskie na Wydziale Budownictwa

Rektorskie na WB 8.10.2015

Dzień Rektorski

Rektorskie 5.10.2015

Odkryj Akademickie Opole - koncert

facebook akademickie2015 2

Szczegółowe informacje.

Stypendia SEP na rok 2015/2016

Informujemy, że Zarząd Funduszu Stypendialnego SEP ogłosił na rok 2015/2016 konkurs na stypendia SEP.

Stypendia przeznaczone są dla dla uczniów szkół średnich, studentów i młodych pracowników nauki, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce.

Szczegółowe informacje.

Uwaga studenci I roku studiów (rekrutacja 2015/2016)

Informujemy, że wydawanie legitymacji w dniach 28-30 września dotyczy studentów z pierwszego naboru, tj. przyjętych w lipcu. O terminie wydawania legitymacji dla studentów z naboru wrześniowego poinformujemy na niniejszej stronie.

Studentom z wrześniowego naboru wysłana zostanie (na adres e-mail podany w rekrutacji) informacja o sposobie logowania do e-studenta i USOSWeb-a, gdzie będzie można pobrać swój indywidualny numer konta bankowego do wpłat m in. za legitymację. Warunkiem przygotowania dla studenta Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest dokonanie opłaty w wysokości 17 zł oraz posiadanie w systemie zgodnego z wymogami zdjęcia. Jeśli podczas rekrutacji w systemie IRK kandydat dołączył zdjęcie, które nie spełnia wymogów zdjęcia biometrycznego, legitymacja nie zostanie przygotowana. Poprawne zdjęcie można dodać przez portal USOSWeb po zalogowaniu.

Definicja zdjęcia biometrycznego:

Zdjęcie "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych cechach biometrycznych twarzy.

Rozmiary: 35×45 mm;

Tło: jednolite, jasne;
Forma: en face (na wprost), z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
W kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
Bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
Wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Dni adaptacyjne dla studentów pierwszego roku - harmonogram spotkań z władzami wydziałów

W dniach 28.09-30.09.2015 r. odbędą się dni adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, I-go stopnia studiów stacjonarnych.

W ramach dni adaptacyjnych odbędą się spotkania studentów z władzami wydziałów, wydawanie umów, legitymacji oraz szkolenia biblioteczne i inne.

W dniu szkolenia USOSWeb i regulaminu studiów w holu "Łącznika" (ul. Mikołajczyka 16) będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego elektroniczne legitymacje studenckie i inne dokumenty, niezbędne do rozpoczęcia studiów. Aby otrzymać legitymację studencką należy dokonać do 13 września br. wpłaty 17 zł, na konto osobiste w Politechnice Opolskiej. Konto będzie podane w systemie USOSWeb a informacje o sposobie logowania się do systemu USOSWeb otrzymają państwo na adres e-mail podany w procesie rekrutacji. Harmonogram spotkań z władzami wydziałów.

Więcej informacji: szczegółowy harmonogram spotkań z władzami wydziałów oraz szkoleń bibliotecznych studentów 1-go roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia