Strona główna

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKJIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 (images/ubezpieczenia/Ubezpieczenie_NNW_2014.pdf)

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2014/2015 UCZELNIA / INFORMACJE / AKTY PRAWNE (REGULAMINY) (http://www.po.opole.pl/index.php?mod=informacje;1) INFORMACJE DODATKOWE: Postanowienia ogólne (więcej informacji…) Cudzoziemcy (więcej informacji…) Komisje stypendialne (więcej informacji…) Przepisy końcowe (więcej informacji…)

Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna - nowe procedury postępowania dla studentów w roku akademickim 2014/2015

W związku z uruchomieniem nowego programu do obsługi studiów USOS oraz jego aplikacji stowarzyszonej USOSWeb (elektronicznego dziekanatu) przekazujemy nowe procedury postępowanie dotyczące sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej obowiązujące od semestru zimowego...

„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego...

01234

Akademickie Targi Pracy

Studencie, wskaż firmę lub instytucję, z która chcesz się spotkać na VII Akademickich Targach Pracy.

Szczegółowe informacje.

Centrum Pomocy Psychologicznej

Centrum Pomocy Psychologicznej zaprasza studentów na bezpłatne porady psychologiczne.

Szczegółowe informacje na temat dyżurów psychologów znajdują się na stronie: http://www.cpp.po.opole.pl

Konkurs Magister PAFERE

plakat pafere

Szczegółowe informacje.

Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2015r. (czwartek) Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienie.

Dodatkowe kursy językowe

Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich studentów na dodatkowe kursy językowe. Nowa edycja startuje 24 lutego 2015. Studenci I roku (i nie tylko) – dla Was została utworzona specjalna oferta kursów wyrównawczych-pomostowych, o której informowaliśmy Was na spotkaniach pod koniec zeszłego roku.Zapisy już trwają – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń - 30 stycznia!

Więcej informacji na stronie www.sjo.po.opole.pl w zakładce KURSY JĘZYKOWE. W razie pytań prosimy o kontakt – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (mgr Magdalena Dolińska).

Studencie I roku! Pamiętaj o szkoleniu bibliotecznym! Dotyczy TYLKO studentów studiów stacjonarnych.

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej przypomina, że zaliczenie szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbywa się na podstawie testu zamieszczonego na platformie e-learningowej biblioteki.

Aby uzyskać dostęp do testu należy wejść na stronę www biblioteki, w zakładce Szkolenia wybrać link E-szkolenie dla studentów I roku <http://www.bg.po.opole.pl/index.php/szkolenia/e-szkolenie-dla-studentow-i-roku> i po zalogowaniu wypełnić poprawnie test.

Zaliczenie testu jest podstawą do uzyskania wpisu w indeksie.

Po poprawnym rozwiązaniu testu prosimy starostów grup o zebranie indeksów i zgłoszenie się po wpis do Oddziału Informacji Naukowej i Promocji lub do dowolnej biblioteki wydziałowej.

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za styczeń 2015r.

19 stycznia 2015r.
/Przekazanie przelewów do banków/

20-27 stycznia 2015r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

Uwaga - Przypominamy !

Infomacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla starostów roku.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Opolskiej jest przedmiotem zaliczeniowym i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów.

Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie.

Aby zaliczyć szkolenie BHP należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać test. Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu http://bizal.bg.po.opole.pl/moodle/login/index.php.

Forma potwierdzenia zaliczenia szkolenia dla studentów rozpoczynających naukę – wpis do indeksu (po I semestrze - za pośrednictwem starosty roku).

Wasz głos ma znaczenie!

WASZ GŁOS MOŻE ZMIENIĆ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ!

Studenci Politechniki Opolskiej,zachęcamy Was do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie – oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym 2014/2015 po raz pierwszy prowadzonej przez Wirtualny Dziekanat.

Ankieta będzie dostępna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb w dniach
od 16 stycznia do 15 lutego 2015 r.
Aby mogli Państwo wypełnić ankietę, w zakładce „Dla studentów’, w bocznym menu „Moje studia” należy wybrać pozycję „Ankiety”.  Zostanie tam wyświetlona lista nauczycieli akademickich, z którymi mieli Państwo zajęcia w semestrze zimowym 2014/2015

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, zapewniam że ankieta jest całkowicie anonimowa, ponieważ system nie przyporządkowuje udzielonych odpowiedzi do konta identyfikacyjnego studenta w USOSWeb. Odnotowany jest wyłącznie fakt wzięcia udziału w badaniu.

Po zakończeniu badań ankietowych wśród osób, które wypełnią ankiety, zostaną rozlosowane nagrody!

Zapraszam do wypełnienia ankiet!

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. inż. Krystyna Kamińska, prof. PO

Uwaga Studenci I roku WEAiI

Studentów I roku studiów stacjonarnych WEAiI (II i III nabór, EiT, TEO, E, AiR, INF) zapraszamy po osobisty odbiór indeksów do Biura Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (w budynku Lipsk) od 15 stycznia 2015r. (czwartek).

Studentów I roku studiów niestacjonarnych WEAiI zapraszamy po osobisty odbiór indeksów do Centrum Obsługi Studenta (w budynku Łącznik) od 17 stycznia 2015r. (sobota).