Strona główna

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego...

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2015/2016 W ramach pomocy materialnej studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia: Stypendium socjalne (UCZELNIA / INFORMACJE / AKTY PRAWNE (REGULAMINY) (http://www.po.opole.pl/index.php?mod=informacje;1)

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 (http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html) wraz z obowiązującym wzorem wniosku...

Szkolenia dla studentów

Czołowy producent z branży czujników, systemów sieciowych i automatyki przemysłowej – spółka TURCK z Opola oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom Politechniki Opolskiej udział w szkoleniach organizowanych w Centrum Szkoleniowym TURCK,...

UWAGA ZMIANA REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ!

Od roku akademickiego 2015/2016 zmienią się zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta...

012345

Sesja zaliczeniowa zima 2015/2016

Sesja egzaminicyjna trwa od 29 stycznia do 14 lutego 2016r.

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej proszeni są o zalogowanie się na USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów w bieżącym semestrze, tj. semestr zimowy 2015/2016.
To jest konieczne z uwagi na prawidłowe rozliczenie sesji zaliczeniowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o pilny kontakt z pracownikami Centrum Obsługi Studenta lub z pracownikiem Biura Centrum Obsługi Studenta.
Te nieprawidłowości mogą wynikać z przemieszczania się studentów pomiędzy grupami bez poinformowania pracowników Centrum Obsługi Studenta.

Prosimy również o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej obowiązującym od 01.10.2015r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej § 3 pkt.1, indeks nie jest dokumentem obowiązkowym, w związku z tym student nie jest zobowiązany do przedłożenia indeksu w Centrum Obsługi Studenta (Biurze Centrum Obsługi Studenta), w celu rozliczenia się z sesji  zaliczeniowej (nie dotyczy to studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w sesji zimowej  roku akademickiego 2015/2016 oraz studentów którzy mają do rozliczenia kartę długu punktów ECTS w wersji papierowej).

Zaliczenie semestru w indeksie będzie możliwe w przypadku dokonania wszystkich wpisów - ocen przez prowadzących oraz ich zgodności z protokołem elektronicznym w USOSWeb.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS (patrz zmiana w Regulaminie Studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 19, pkt 1-6) student jest zobowiązany złożyć w Centrum Obsługi Studenta lub w Biurach Centrum Obsługi Studenta na poszczególnych wydziałach podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane najwcześniej 17 lutego 2016r., a najpóźniej w ciągu tygodnia od zakończenia sesji zaliczeniowej tj. do dnia 19 lutego 2016r., po wcześniejszym zweryfikowaniu ocen w portalu USOSweb.

Niedopełnienie w/w obowiązku skutkować będzie skierowaniem na powtarzanie semestru lub skreśleniem z listy studentów.

Uwaga !!! Zmiana w obliczaniu średniej (patrz Regulamin Studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 14, pkt 2-4):

srednia

Maraton programistyczny Deadline24

grafika deadline24

Dodatkowe informacje.

Decyzje stypendialne

Decyzje o stypendiach w roku akademickim 2015/2016 są do odbioru w Biurach Centrum Obsługi Studenta.

Dotyczy wydziałów:

  • Wydział Ekonomii i Zarządzania (stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium socjalne),
  • Wydział Mechaniczny (stypendium rektora dla najlepszych studentów),
  • Wydział Budownictwa i Architektury (stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium socjalne),
  • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium socjalne),
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Decyzje dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wydawane będą w Centrum Obsługi Studenta.

Lektorat z języka chińskiego

Studenci, którzy ukończą kurs z języka chińskiego mogą uzyskać wpis do suplementu jako dodatkowe osiągnięcie z dwoma punktami ECTS.

Potwierdzenie odbycia kursu należy uzyskać w Instytucie Konfucjusza Politechniki Opolskiej.

W sprawie uczestnictwa w kursie prosimy kontaktować się z Instytutem Konfucjusza Politechniki pod nr tel. 77 4498128 (adres: ul. Prószkowska 76 bud. 5).
Strona www: ik.po.opole.pl

GODZINY REKTORSKIE

WB rektorskie 27.02.2016

Kursy językowe

Informujemy, że ruszyły zapisy do kolejnej edycji dokształcających kursów językowych organizowanych przez Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Proponujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania i dostosowane do szczególnych potrzeb językowych kursantów.

Szczegółowa informacje na stronie SJO.

Walentynkowy Konkurs "We dwoje w Politechnice Opolskiej"

walentynki

Szczegółowe informacje.

GODZINY REKTORSKIE

Rektorskie na WEAiI 28.01.2016

Uwaga studenci

Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Centrum Obsługi Studenta w dniu 26 stycznia 2016r. (wtorek) od godz 12:00 będzie nieczynne z uwagi na uczestnictwo pracowników w wyborach elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Opolskiej.