Strona główna

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKJIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 (images/ubezpieczenia/Ubezpieczenie_NNW_2014.pdf)

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2014/2015 W ramach pomocy materialnej studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia: Stypendium socjalne (UCZELNIA / INFORMACJE / AKTY PRAWNE (REGULAMINY)...

„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego...

0123

Centrum Obsługi Studenta

W dniu 31 października 2014r. (piątek) Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Centrum Obsługi Studenta na Wydziałach będą czynne do godz. 12.00.

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK II STOPIEŃ STUDIA STACJONARNE

Test na specjalność nauczycielsko-trenerską z wybranych przez studentów dyscyplin (piłka nożna, piłka siatkowa, LA) odbędzie się 7 listopada 2014r (piątek) o godz. 15.30 w hali sportowej PO przy ul. Prószkowskiej.
Test obejmować będzie sprawdzian umiejętności technicznych z danej dyscypliny sportowej. Należy zabrać strój sportowy.
Nieobecność na teście równoznaczna będzie z nie zakwalifikowaniem się na specjalność trenerską.
Test kwalifikujący nie dotyczy osób, które nie są zainteresowane specjalnością trenerską (wybierają specjalność nauczycielsko-instruktorską).

Uwaga Studenci II i III lat studiów stacjonarnych I-go stopnia studiujący na wydziale Ekonomii i Zarządzania

Zajęcia z lektoratów języka obcego w dniu 5 listopada 2014r. (środa) odbywają się zgodnie z planem!

Godziny rektorskie od 9:00 -12:00 obowiązują jedynie dla zajęć prowadzonych na Wydziale przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

GODZINY REKTORSKIE

Rektorskie 5.11.2014 na WEiZ

GODZINY REKTORSKIE

31 10 14 Godziny Rektorskie

UWAGA STUDENCI I ROKU

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Opolskiej jest przedmiotem zaliczeniowym i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów.

Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie.

Aby zaliczyć szkolenie BHP należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać test. Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu http://bizal.bg.po.opole.pl/moodle/login/index.php.

Forma potwierdzenia zaliczenia szkolenia dla studentów rozpoczynających naukę – wpis do indeksu (po I semestrze - za pośrednictwem starosty roku).

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH INDYWIDUALNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2014r. zostaną zamknięte stare indywidualne studenckie rachunki bankowe – używane w roku akademickim 2013/2014 i wcześniej. Od tego dnia dokonywanie opłat będzie możliwe tylko na nowe rachunki bankowe, które dostępne są dla każdego studenta po zalogowaniu do USOSweb. Od roku akademickiego 2014/2015 każdemu studentowi przydzielono jeden numer konta dla wszystkich opłat związanych z tokiem studiów (czesne, opłaty administracyjne, opłaty za długi ECTS). W przypadku zamieszkania w akademiku, student otrzyma drugi numer konta, przeznaczony tylko do opłat związanych z akademikiem.

Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Informujemy, że w dniu 22 października 2014r. (środa) Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii będzie czynne do godz. 13.15.

W dniach 24,27 października 2014r. Biuro będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienie.

Ubezpieczenia NNW

W dniu 21 października 2014r. (wtorek) będzie możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków u przedstawicieli PZU, którzy będą dyżurować w trzech wybranych punktach Politechniki Opolskiej:

  • Wydział Budownictwa ul. Katowicka,
  • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii ul. Prószkowska,
  • „Łącznik” ul. Mikołajczyka.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że ubezpieczenie jest wymagane przy skierowaniu na praktykę studencką.

Oferta pracy na stanowisko Inżyniera jakości

ifm ecolink w Opolu projektuje i wytwarza okablowanie ze zgodnymi z Normą EN 61076 złączami przemysłowymi M8 i M12, stosowanymi w branży spożywczej, przemysłowej oraz w atmosferach eksplozyjnych, spełniając wymagania ATEX.

Obecnie do fabryki w Opolu poszukiwana jest osoba na stanowisko INŻYNIERA JAKOŚCI

szczegółowe informacje