Strona główna

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKJIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 (images/ubezpieczenia/Ubezpieczenie_NNW_2014.pdf)

Instrukcja dostępu do systemów informatycznych dla studentów PO–czyli jak uzyskać dostęp do e-studenta oraz USOSWeb, aby m.in. pobrać indywidualny numer konta oraz uzyskać informację o terminach i należnościach za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty

Instrukcja przeznaczona dla osób, które są studentami Politechniki Opolskiej, dotycząca dostępu do systemów informatycznych, jak również dostępu do danych związanych z tokiem studiów znajduje się tutaj (images/aktualnosci/20142015/IN3.pdf)

Pomoc materialna

Stypendia w roku akademickim 2014/2015 UCZELNIA / INFORMACJE / AKTY PRAWNE (REGULAMINY) (http://www.po.opole.pl/index.php?mod=informacje;1) INFORMACJE DODATKOWE: Postanowienia ogólne (więcej informacji…) Cudzoziemcy (więcej informacji…) Komisje stypendialne (więcej informacji…) Przepisy końcowe (więcej informacji…)

Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna - nowe procedury postępowania dla studentów w roku akademickim 2014/2015

W związku z uruchomieniem nowego programu do obsługi studiów USOS oraz jego aplikacji stowarzyszonej USOSWeb (elektronicznego dziekanatu) przekazujemy nowe procedury postępowanie dotyczące sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej obowiązujące od semestru zimowego...

„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni pod nazwą „Akademia Rozwoju...

01234

Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

Informujemy, że w okresie od 27 kwietnia do 11 maja 2015r. Biuro Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienie.

GODZINY REKTORSKIE

rektorskie 4 maja 2015

DZIEŃ REKTORSKI

rektorskie 8 maja 2015

GODZINY REKTORSKIE

rektorskie 10 maja 2015

Program Stypendiów Pomostowych

Wzorem lat ubiegłych, w roku akademickim 2015/2016,będzie realizowany Program Stypendiów Pomostowych, w którym Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczy w zakresie wstępnej rekrutacji kandydatów.

Program kierowany jest do młodzieży (tegorocznych maturzystów), pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach stacjonarnych w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Stypendium wypłacane jest tylko na pierwszym roku studiów, w 10 miesięcznych ratach, w wysokości 500 zł miesięcznie.  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl oraz w ulotce informacyjnej.

Szanowni Państwo

Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i w ramach pisania pracy magisterskiej prowadzę badania dotyczące jakości usług.  Zwracam się z prośbą do studentów o  wypełnienie anonimowej ankiety w formie elektronicznej dostępnej pod adresem:  Ankieta

Z poważaniem,   Katarzyna Domalewska

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za kwiecień 2015r.

20 kwietnia 2015r.
/Przekazanie przelewów do banków/

20-24 kwietnia 2015r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

Praktyka czyni mistrza

CB staże

Godziny Rektorskie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

rektorskie WIPiL

Uwaga studenci I roku (I semestru) studiów II stopnia studiujących na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Studenci I roku studiów II stopnia z kierunków prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (nabór lutowy), proszeni są o odbiór umów oraz podpisanie ślubowania w Biurze Centrum Obsługi Studenta na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (pokój 320, ul. Sosnkowskiego 31).